Chính sách vay vốn ngân hàng cho Tòa Park 2 Times City


Khách hàng được hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ Times City Park Hill, thời hạn vay tới 15 năm với các điều kiện vay vốn theo quy định của Ngân hàng.

 

 • CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALES POLICY

  DÀNH CHO CĂN HỘ VINHOMES TIMES CITY PARK HILL TÒA P01,P02,03,05,06,07,08/

  FOR APARTMENTS OF VINHOMES TIMES CITY PARK HILL - P01,P02,03,05,06,07,08

  ----- Tháng 12/2015 / December 2015 -----

   

  I.     CHÍNH SÁCH / POLICY

  Thời gian áp dụng:  Từ ngày 01/12/2015 cho đến khi có chính sách mới thay thế.

  Applicable time:  From 01/12/2015 until the Developer issues the new policy.

  Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua căn hộ Vinhomes Times City PARK HILL-Tòa Park hill 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 và căn Shophouse tòa Park hill 7,8.

  Applicable object: Clients purchase apartments of Vinhomes Times City PARK HILL- Park hill 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Buildings and Shophouse of Park hill 7, 8 Buildings.

  II.    CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI PROMOTION PROGRAM

  Khách hàng mua căn hộ được Tặng Vé vui chơi giải trí với các hạng mục Vui chơi giải trí tại TTTM Vincom Mega Mall Times City và TTTM Vincom Mega Mall Royal City. Số lượng10 vé/năm trong vòng 03 năm với tổng giá trị 6.000.000đồng/căn. Vé có giá trị trong vòng 03 tháng kể từ ngày phát hành và khách hàng được nhận vào ngày bàn giao căn hộ.

  Clients purchasing apartments will be presented with Entertainment tickets with Entertainment items at the Trading Center of Vincom Mega Mall Times City and Trading Center of Vincom Mega Mall Royal City. The quantity is 10 tickets/ year for 03 years with total value of 6,000,000 VND/ apartment. Each ticket is valid for 03 months as from the date of issuance and clients will receive tickets on the date of apartment handover.

  1. CÁC GÓI SẢN PHẨM/DỊCH VỤ CÓ THỂ LỰA CHỌN SELECTABLE PACKAGES OF PRODUCT/SERVICE

   

   

  STT

  /NO.

  GÓI SẢN PHẨM/DỊCH VỤ / PACKAGE OF PRODUCT/SERVICE

   

  MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ /

  DESCRIPTION OF PRODUCT/SERVICE

  ĐƠN GIÁ BÁN

  (chưa VAT) /

  UNIT PRICE

  (excluding VAT)

   

   

   

   

  1

   

  Gói Dịch vụ quản lý căn hộ 10 năm trả trước

  Package of 10-year prepaid apartment management service

  Gói Dịch vụ quản lý căn hộ theo tiêu chuẩn của Vinhomes trong vòng 10 năm (không bao gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3 như: trông xe, điện, nước nóng lạnh, thông tin liên lạc, truyền hình cáp…)

  Package of apartment management service under Vinhomes standards for 10 years (excluding relevant service fees payable to third parties such as parking, electricity, hot and cool water, communication, cable television, etc.)

   

   

   

  1.500.000    đồng/m2 thông thủy 1,500,000 VND/m2 Carpet Area

   

  2

  Gói 10 năm nước nóng

  Package of 10-year hot water

  Ưu đãi phí nước nóng cố định ở mức 30.000 đồng/m3 (chưa gồm VAT) trong vòng 10 năm không tăng giá Prioritized with fixed hot water fee at 30,000 VND/ m3 (excluding VAT) for 10 years without increasing pricec

  20.000.000 đồng/gói 20,000,000 VND/package

   

   

  3

   

  Gói Dịch vụ Vinmec Package of Vinmec Service

  Gói VIP Vinmec Family dành cho 04 người (02 người lớn, 02 trẻ em) và có giá trị trong vòng 12 tháng (dịch vụ chăm sóc sức khỏe không chịu VAT)

  Package of VIP Vinmec Family for 04 people (02 adults, 02 children) and valid for 12 months (non-VAT health care service)

   

  30.000.000 đồng/gói 30,000,000 VND/package

   

   

  4

   

  Gói Dịch vụ Vinschool Package of Vinschool Service

  Gói dịch vụ giáo dục tại Trường Phổ thông liên cấp Vinschool gồm 100% tiền học phí và tiền ăn trong vòng 01 năm học

  Package of educational service at Vinschool including 100% of tuition fee and meal fee for 01 academic year

   

  35.400.000 đồng/gói 35,400,000 VND/package

   

  5

  Gói Dịch vụ nghỉ dưỡng Vinpearl

  Package of Vinpearl Resort Service

  Gồm 6 đêm nghỉ dưỡng tại Vinpearl Resort Phú Quốc/Nha Trang (phòng Deluxe Garden View) có giá trị trong vòng 12 tháng

  30.500.000 đồng/gói

  /30,500,000

  VND/package

   

   

   

  Including 6 days and nights at Vinpearl Resort Phu Quoc/ Nha Trang (Deluxe Garden View room) valid for 12 months

   

   

  1. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN / PAYMENT PROGRESS

   

  Tiến độ TÒA PARK 2 / Progress of PARK 2 Building

  Thanh toán / Payment

   

  Đặt cọc/ Deposit

  100.000.000 đồng/căn

  100,000,000 VND/apartment

  Lần 1: Ngay khi ký HĐMB (Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi đặt cọc) /

  1st installment: Upon signing the Sale Contract (Within 05 business days after making the deposit)

  30% giá bán CH (gồm VAT) (đã bao gồm tiền đặt cọc)

  30Apartment selling price (VAT included)(deposit included)

  Lần 2: Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày ký HĐMB

  2nd installment: Within 5 business days from the date of signing the Sale Contract

  20% giá bán CH (gồm VAT)

  20% Apartment selling price (VAT included)

  Lần 3: Ngày 26/12/2015-dự kiến thi công đến sàn tầng 18

  3rd   installmentOn 26/12/2015-expected construction to floor 18

  10% giá bán CH (gồm VAT)

  10% Apartment selling price (VAT included)

  Lần 4: Ngày 26/3/2016-dự kiến thi công đến sàn tầng 25

  4th installmentOn 26/3/2016-expected construction to floor 25

  10% giá bán CH (gồm VAT)

  10% Apartment selling price (VAT included)

  Lần 5: Theo thông báo nhận bàn giao nhà (dự kiến Tháng 28/02/2017 đối với căn hộ hoàn thiện và 31/10/2016 đối với căn hộ thô)

  5th installmentPursuant to Apartment handover notice (expected 28/02/2017 for furnished Apartment and 31/10/2016 for unfurnished Apartment)

  25% giá bán CH (gồm VAT) + KPBT + VAT của 5% giá bán CH

  25% Apartment selling price (VAT included)

  + Maintenance fee + VAT of 5% of the Apartment selling price

  Lần 6: Khi nhận sổ đỏ

  6th installmentWhen receiving the Ownership of Apartment Certificate

  05% giá bán CH (chưa gồm VAT)

  05% Apartment selling price (VAT excluded)

   

  Tiến độ TÒA PARK 2 (Shophouse) / Progress of PARK 2 Building (Shophouse)

  Thanh toán / Payment

   

  Đặt cọc/ Deposit

  100.000.000 đồng/căn

  100,000,000 VND/apartment

  Lần 1: Ngay khi ký HĐMB (Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi đặt cọc) /

  1st installment: Upon signing the Sale Contract (Within 05 business days after making the deposit)

  30% giá bán CH (gồm VAT) (đã bao gồm tiền đặt cọc)

  30Apartment selling price (VAT included)(deposit included)

  Lần 2: Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày ký HĐMB

  2nd installment: Within 5 business days from the date of signing the Sale Contract

  20% giá bán CH (gồm VAT)

  20% Apartment selling price (VAT included)

  Lần 3: Ngày 26/12/2015-dự kiến thi công đến sàn tầng 18

  3rd   installmentOn 26/12/2015-expected construction to floor 18

  10% giá bán CH (gồm VAT)

  10% Apartment selling price (VAT included)

  Lần 4: Ngày 26/3/2016-dự kiến thi công đến sàn tầng 25

  4th installmentOn 26/3/2016-expected construction to floor 25

  10% giá bán CH (gồm VAT)

  10% Apartment selling price (VAT included)

   

  Lần 5: Theo thông báo nhận bàn giao nhà (dự kiến 28/09/2016)

  5th installmentPursuant to Apartment handover notice (expected 28/09/2016)

  25% giá bán CH (gồm VAT) + KPBT + VAT của 5% giá bán CH

  25% Apartment selling price (VAT included)

  + Maintenance fee + VAT of 5% of the Apartment selling price

  Lần 6: Khi nhận sổ đỏ

  6th installmentWhen receiving the Ownership of Apartment Certificate

  05% giá bán CH (chưa gồm VAT)

  05% Apartment selling price (VAT excluded)

   

   

  1. TIẾN ĐỘ THIẾT KẾ VÀ HOÀN THIỆN THI CÔNG SHOPHOUSE / DESIGNING AND COMPLETING PROGRESS OF SHOPHOUSE

   

  TÒA / BUILDING

  GIAI ĐOẠN / STAGE

  THỜI HẠN / TIMES LIMTE

   

  Bàn giao / Hanover:

  28/9/2016

  P01, P02, P07, P08

  (Shophouse)

  Thiết kế được CĐT phê duyệt / The designs are approved by Developer

  31/10/2016

   

  Hoàn thiện thi công / Completing construcion

  31/12/2016

   

  1. CHÍNH SÁCH DÀNH CHO CĂN HỘ HOÀN THIỆN MỘT PHẦN / POLICY FOR SEMI-FURNISHED APARTMENT

   Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua căn hộ P1,2,3,5,6,7,8 / Applicable object: Clients purchase apartments of Park Hill 1,2,3,5,6,7,8

  Thời gian áp dụng: từ ngày 03/10/2015 đến hết ngày 31/12/2015 / Applicable time: From 03/10/2015 until 31/12/2015

  Chính sách áp dụng: Khách hàng mua căn hộ bán hoàn thiện (không gồm hệ thống thiết bị bếp, tủ âm tường, điều hòa) sẽ được trừ 2.500.000đ/m2 thông thủy trước VAT / Applicable policy: Clients purchase semi- furnished apartment (excluding system of kitchen equipment, wardrobe, air-conditioner) will be deducted 2,500,000vnd per m2 carpet area VAT excluded

  1. CHÍNH SÁCH DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ (2,3,4PN) / POLICY FOR CLIENTS PURCHASE APARTMENT (2,3,4 BEDROOMS)

   Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua căn hộ (2,3,4 phòng ngủ) tòa P1,2,3,5,6,7,8 trong tháng 12/2015 /

  Applicable object: Clients purchase apartments (2,3,4 bedrooms) of Park Hill 1,2,3,5,6,7,8 in December 2015

  Loại căn hộ:

  2PN – miễn phí 01 chỗ đỗ xe ô tô trong 03 năm kể từ ngày bàn giao căn hộ / 02BR- Free fee for 01 parking lot in 03 years from the date of handover

  3PN – miễn phí 01 chỗ đỗ xe ô tô trong 04 năm kể từ ngày bàn giao căn hộ / 03BR- Free fee for 01 parking lot in 04 years from the date of handover

  4PN – miễn phí 01 chỗ đỗ xe ô tô trong 05 năm kể từ ngày bàn giao căn hộ / 04BR- Free fee for 01 parking lot in 05 years from the date of handover

  1. THỦ TỤC KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ / PROCEDURE FOR SIGNING THE APARTMENT SALE CONTRACT

   

  THỦ TỤC / PROCEDURE

  TERM / TIME LIMIT

  Ký Thỏa thuận đặt cọc/ Signing the Deposit Agreement

  Tại thời điểm đặt cọc 100.000.000 đồng/căn/

  At the time of making the deposit of 100,000,000 VND/ apartment

   

  Ký Hợp đồng mua bán/ Signing the Sale Contract

  Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày đặt cọc (tức 05 ngày làm việc kể từ ngày ký Thỏa thuận đặt cọc)/

  Within 05 business days as from the date of deposit (i.e. 05 business days as from the signing date of the Deposit Agreement)

   

  CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TỪ CĐT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU THANH TOÁN TRƯỚC HẠN 95% GIÁ BÁN CĂN HỘ TẠI THỜI ĐIỂM KÝ HĐMB

  PREFERENTIAL PROGRAM FROM THE DEVELOPER FOR CLIENTS WANTING TO PAY PREMATURELY 95% OF THE APARTMENT SELLING PRICE AT THE TIME OF SIGNING THE SALE CONTRACT

  1. Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng vay vốn lên tới 85% giá bán căn hộ (gồm VAT) + KPBT Preferential program for clients lending up to 85% of the apartment selling price (VAT included) + Maintenance fee

  -       Khách hàng được hỗ trợ vay tới 85% giá bán CH với các điều kiện vay vốn theo quy định của Ngân hàng.

  Clients are supported to borrow up to 85% of the Apartment selling price with loan conditions as specified by the Bank

  -        Khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi bằng tiền mặt với mức 3%/năm đối với khoản vay cho thời gian thanh toán

  TRƯỚC HẠN (*), tương đương giá trị lên tới 2% giá bán căn hộ.

  Clients will receive preferential treatment in cash with 3%/year for the loan for the PREMATURE (*) payment time, equivalent to 2% of the apartment selling price.

  -        Khách hàng sẽ được hưởng mức chiết khấu thanh toán sớm bằng mức lãi suất khách hàng phải thanh toán cho Ngân hàng trong thời gian thanh toán trước hạn theo Hợp đồng tín dụng.

  Clients will be entitled to enjoy a discount for premature repayment equal to the interest rate paid by the clients to the Bank during the premature payment time pursuant to the Credit Contract.

  (*) Thời gian thanh toán TRƯỚC HẠN được tính từ ngày ngân hàng giải ngân đến thời hạn phải thanh toán giá

   bán căn hộ của từng đợt theo quy định của CĐT.

  (*) PREMATURE payment time is calculated from the disbursement date until the due date of each payment for the apartment selling price pursuant to regulations of the Developer.

  1. Chính sách/ Policy

   

  CHÍNH SÁCH/ POLICY

  CHI TIẾT/ DETAILS

  Mức dư nợ vay để thanh toán trước hạn

  Outstanding debt for premature payment

  Lên tới 85% giá bán CH (đã gồm VAT) + 100% KPBT

  Up to 85% of Apartment selling price (VAT included) + 100% Maintenance fee

  Thời hạn vay vốn

  Term of loan

  85% giá bán CH (đã gồm VAT) + 100% KPBT lên tới 20 năm

  85% of Apartment selling price (VAT included) + 100% Maintenance fee for up to 20 years

  Lãi suất vay vốn

  Loan interest rate

  • Trong thời gian thanh toán TRƯỚC HẠN, CĐT chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ lãi suất khoản vay trích từ khoản chiết khấu thanh toán sớm mà khách hàng được hưởng, khách hàng không phải trả lãi suất trong thời gian này.

  During the PREMATURE payment time, the Developer takes responsibility for all loan interest rate deducted from the prepare payment discount to be received by the clients, clients are not subject to any interest rate during this time.

  • Ngoài thời gian thanh toán TRƯỚC HẠN, khách hàng chi trả theo lãi suất ngân hàng.

  In addition to the PREMATURE payment time, clients only pay in accordance with the bank interest rate

  Ân hạn nợ gốc (kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng)

  Period of grace for principal (as from the first disbursement date of the bank)

  85% giá bán CH (đã gồm VAT) + 100% KPBT trong vòng 24 tháng

  85% of Apartment selling price (VAT included) + 100% Maintenance fee for 24 months

  Phí trả nợ trước hạn trong thời gian HTLS

  0%

   

  Fee for premature payment during the time of interest rate support

   

   

   

   

  Ưu đãi bằng tiền mặt

  Preferential treatment in cash

  Khách hàng được hưởng ưu đãi 03%/năm cho:

  Clients receive preferential treatment with 03%/year for

  • Khoản tiền thanh toán từng đợt

  Payment amount of each installment;

  • Trong thời gian thanh toán TRƯỚC HẠN During the PREMATURE payment time (Giá trị ưu đãi lên tới 2% giá bán CH)

  (Preferential value up to 2% of Apartment selling price)

   

   

  1. Tiến độ thanh toán và giải ngân / Progress of payment and disbursement

   

   

  Tiến độ

  TÒA PARK 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 /

  Progress of PARK 2, 3, 5, 6, 7, 8 Buildings

  Thanh toán dành cho khách hàng VV NH /

  Payment for clients borrowing the Bank

  Khách giải ngân / Disbursement of clients

  Ngân hàng giải ngân / Disbursement of the bank

  Hỗ trợ của CĐT / Support of the Developer

   

  Đặt cọc/ Deposit

  100.000.000 đồng/căn /

  100,000,000

  VND/apartment

   

   

  Lần 1: Ngay khi ký HĐMB (Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi đặt cọc)

  1st installmentUpon signing the Sale Contract (Within 05 business days as from the date of deposit)

  15% giá bán CH (gồm VAT) cho CĐT

  (đã bao gồm tiền đặt cọc) 15% of Apartment selling price (VAT included) to the Developer (deposit included)

   

   

   

   

   

  Lần 2: Trong vòng 15 ngày kể từ khi ký HĐMB

  2nd installmentWithin 15 days as from the date of signing the Sale Contract

   

  Lên tới 80% giá bán CH (gồm VAT )+ 100% KPBT + VAT

  của 5% giá bán CH Up to 80% of Apartment selling price (VAT included)

  + 100% Maintenance fee + VAT of 5% Apartment selling price

  CĐT thanh toán toàn bộ lãi vay theo mục 1

   

  The Developer pays all loan interest pursuant to section 1

  Khi nhận sổ đỏ

  At the time of receiving the Ownership of Apartment Certificate

   

  05% giá bán CH (chưa gồm VAT) 05% of Apartment selling price (VAT excluded)

   

   

   

  Khách hàng mua căn hộ chọn phương án vay vốn ngân hàng để thanh toán sớm 95% giá bán CH (gồm  VAT)

  + KPBT, sẽ được miễn lãi chậm trả 15% giá bán CH của đợt 1 và các đợt tiếp theo trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB.

  Clients choosing bank loan plan for premature payment of 95% of Apartment selling price (VAT included) + Maintenance fee will be exempted from the default interest rate for 15% of Apartment selling price of the 1st installment and the next installments within 15 days as from the date of signing the Sale Contract

  II.     Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng vay vốn lên tới 85% giá bán căn hộ (gồm VAT) + KPBT, CĐT hỗ trợ lãi suất lên tới 75% giá bán căn hộ (gồm VAT) + KPBT

  Preferential program for clients borrowing up to 85% of Apartment selling price (VAT included) + Maintenance fee), Developer supports interest upto 75% of Apartment selling price (VAT included) + Maintenance fee)

  1. Chính sách / Policy

   

  CHÍNH SÁCH/ POLICY

  CHI TIẾT/ DETAILS

  Mức dư nợ vay để thanh toán trước hạn /

  Outstanding     debt     for    premature repayment

  Lên tới 85% giá bán CH (đã gồm VAT) + 100% KPBT. CĐT hỗ trợ LS vay vốn lên tới 75% giá bán CH (đã gồm VAT)

  Up to 85% of Apartment selling price (VAT included) + 100% Maintenance fee. Developer supports interest up to 75% of Apartment selling price (VAT included)

  Lãi suất và thời gian hỗ trợ vay vốn/

  Interest rate and time of loan support

  • LS 0% cho khoản vay 45% giá bán CH (đã gồm VAT) trong thời hạn 09 tháng kể từ ngày giải ngân nhưng không chậm hơn ngày 30/8/2016 Interest rate 0% for the loan of 45% of Apartment selling price (VAT included) during 09 months as from the date of disbursement but no later than 30/08/2016

  • LS 0% cho khoản vay 25% giá bán CH (đã gồm VAT) + 100% KPBT + VAT của 5% giá bán căn hộ trong thời hạn

  +) 20 tháng đối với tòa P02,03,05,06 (căn hộ tiêu chuẩn)

  +) 19 tháng đối với tòa P07,08 (căn hộ tiêu chuẩn)

  +) 17 tháng đối với tòa P01 (căn hộ tiêu chuẩn)

  kể từ ngày giải ngân nhưng không chậm hơn ngày 28/02/2017

  +) 14 tháng đối với tòa P07,08 (Shophouse) kể từ ngày giải ngân nhưng không chậm hơn ngày 28/09/2016

  +) 13 tháng đối với tòa P01, P02 (Shophouse) kể từ ngày giải ngân nhưng không chậm hơn ngày 28/09/2016

  Interest rate 0% for the loan of 25% of Apartment selling price (VAT included) + 100% Maintenance fee + VAT of 5% of Apartment selling price during:

  +) 20 months for P02, 03, 05, 06 buildings (Standard Apartment)

  +) 19 months for P07, 08 buildings (Standard Apartment)

  +) 17 months for P01 builiding (Standard Apartment)

  as from the date of disbursement but no later than 28/02/2017

  +) 14 months for P07, 08 buildings (shophouse) as from the date of disbursement but no later than 28/09/2016

  +) 13 months for P01, P02 builidings (shophouse) as from the date of disbursement but no later than 28/09/2016

  Lưu ý: Đối với căn hộ thô, CĐT hỗ trợ LS 0% cho khoản vay 25% giá bán CH (đã gồm VAT) + 100% KPBT + VAT của 5% giá bán căn hộ đến thời điểm bàn giao căn hộ

  Note: For Un-furnished, Developer supports Interest rate 0% for the loan of 25% of Apartment selling price (VAT included) + 100% Maintenance fee

  + VAT of 5% of Apartment selling price till handover Apartment.

  Ân hạn nợ gốc (kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng)

  Period of grace for principal (as from the first disbursement date of the bank)

  24 tháng kể từ ngày giải ngân /

  24 months as from the date of disbursement

  Phí trả nợ trước hạn trong thời gian HTLS /

  0%

  Fee for premature repayment during the time of interest rate support

  1. Tiến độ thanh toán và giải ngân / Progress of payment and disbursement

   

   

  Tiến độ

  TÒA PARK 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 /

  Progress of PARK 2, 3, 5, 6, 7,

  8 Buildings

  Thanh toán dành cho khách hàng VV NH /

  Payment for clients borrowing the Bank

  Khách giải ngân / Disbursement of clients

  Ngân hàng giải ngân

  /

  Disbursement of the bank

  Hỗ trợ của CĐT / Support of the Developer

   

  Đặt cọc / Deposit

  100.000.000 đồng/căn /

  100,000,000

  VND/apartment

   

   

  Lần 1: Ngay khi ký HĐMB (Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi đặt cọc)

  1st installmentUpon Signing the Sale Contract (Within 05 business days as from the date of deposit)

  15% giá bán CH (gồm VAT)

  (đã bao gồm tiền đặt cọc) 15% of Apartment selling price (VAT included) (deposit included)

   

   

   

   

  Lần 2

  Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB

  2nd installmentWithin 15 days as from the date of signing the Sale Contract

   

  Lên tới 80% giá bán CH (gồm VAT) + 100% KPBT + VAT của 5%

  giá bán CH

  Up to 80% of Apartment selling price (VAT included) + 100% Maintenance fee

  + VAT of 5% of Apartment selling price

  CĐT thanh toán toàn bộ lãi vay theo mục II.1

   

  The Developer pays all loan pursuant to section II.1

  Khi nhận sổ đỏ

  At the time of receiving the Ownership of Apartment Certificate

   

  05% giá bán CH (chưa gồm VAT)

  05% of Apartment selling price (VAT excluded)

   

  Khách hàng mua căn hộ chọn phương án vay vốn ngân hàng để thanh toán sớm 95% giá bán CH (gồm VAT) + KPBT, sẽ được miễn lãi chậm trả 15% giá bán CH của đợt 1 và các đợt tiếp theo trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB.

  Clients choosing bank loan plan for premature payment of 95% of Apartment selling price (VAT included) + Maintenance fee will be exempted from the default interest rate for 15% of Apartment selling price of the 1st installment and the next installments within 15 days as from the date of signing the Sale Contract

  Cam kết đảm bảo nghĩa vụ bàn giao / Commitment to guarantee of hand-over obligation

  Khách hàng sẽ được đảm bảo quyền lợi theo Hợp Đồng Mua Bán bởi cam kết bằng văn bản của Ngân Hàng đối với việc thực hiện nghĩa vụ bàn giao Căn Hộ của Chủ Đầu Tư.

  Clients will have their benefits guaranteed pursuant to the Sale Contract by the written commitment of the Bank towards the performance of Apartment hand-over obligation of the Developer

   

  1. Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng có nhu cầu thanh toán lên tới 95% giá bán CH (gồm VAT) + KPBT bằng vốn tự có

  Preferential program for clients wanting to pay 95% of Apartment selling price (VAT included) + Maintenance fee by own fund

  Khách hàng thanh toán trước hạn lên tới 95% giá bán CH (gồm VAT) + KPBT sẽ được hưởng mức chiết khấu tương đương 9,5%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn. (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được chiết khấu thẳng vào giá bán căn hộ

  Clients paying prematurely 95% of Apartment selling price (VAT included) + Maintenance fee will be entitled to a discount equal to 9.5%/year on the amount and the days of premature payment. (This amount of discount is subject to change without prior notice). The discount amount will be deducted into Apartment selling price.

   

 • Khách hàng thanh toán trước hạn (dưới 95% giá bán CH (gồm VAT) + KPBT) sẽ được hưởng mức chiết khấu tương đương 7%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được chiết khấu thẳng vào giá bán căn hộ / Clients make premature payment (under 95% of Apartment selling price (VAT included) + Maintenance fee) will receive a discount equal to 7%/year on the amount and the days of premature payment (This discount amount is subject to change without prior notice). The discount amount will be deducted into Apartment selling price.

 


Liên kết với chúng tôi
Times cityVinhomes riversideroyalVingroupVinhomes Vinhomes Centralpark

Sàn giao dịch bất động sản Vincom

Số 458 Minh Khai- Hai Bà Trưng – Hà Nội
Thiết kế bới Vicotas
Vinpear Nha Trangroyal city
Vinhomes RiversideVinhomes Thăng Long