Mặt bằng căn hộ chung cư Royal City


Mặt bằng chung cư Royal city

Royal city Tòa R1            Mặt bằng Royal City tòa R1 từ tầng 3-29

Mặt bằng chung cư Royal city R1

Mặt bằng Royal City tòa R1 từ tầng 30

Mặt bằng chung cư Royal city từ tầng 31-35

Mặt bằng Royal City tòa R1 từ tầng 31-35

Royal city Tòa R2                Mặt bằng Royal City tòa R2 từ tầng 3-29

Mặt bằng chung cư Royal city tòa r2

Mặt bằng Royal City tòa R2 từ tầng 30

Mặt bằng chung cư Royal city r2

Mặt bằng Royal City tòa R2 từ tầng 31-35

Mặt bằng chung cư Royal city r2 từ tầng 31-35

Royal city Tòa R3                  Mặt bằng Royal City tòa R3

Mặt bằng chung cư Royal city tòa r3

Royal city Tòa R4                  Mặt bằng Royal City tòa R4

Mặt bằng chung cư Royal city r4

Royal city Tòa R5                      Mặt bằng Royal City tòa R5

Mặt bằng chung cư Royal city r5

Royal city Tòa R6                    Mặt bằng Royal City tòa R6

Mặt bằng chung cư Royal city r6


Liên kết với chúng tôi
Times cityVinhomes riversideroyalVingroupVinhomes Vinhomes Centralpark

Sàn giao dịch bất động sản Vincom

Số 458 Minh Khai- Hai Bà Trưng – Hà Nội
Thiết kế bới Vicotas
Vinpear Nha Trangroyal city
Vinhomes RiversideVinhomes Thăng Long